Privacy

Uw privacy is in onze apotheek gewaarborgd. Alle apotheekmedewerkers hebben een beroepsgeheim. Uw dossier is alleen in te zien door u, de medewerkers van de apotheek en uw huisartsenpraktijk. Wanneer u met een spoedrecept bij de dienstdoende apotheek komt, kan deze apotheek uw dossier raadplegen. Dit is nodig om een goede medicatiebewaking uit te voeren. Bij de inrichting van de apotheek hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met uw privacy. Wij hebben een informatieruimte waar u ons apart kunt spreken.