A A

Online afspraken maken

Binnenkort beschikbaar, medio 2017

Online afspraken maken is alleen mogelijk bij uw eigen huisarts, bij de eigen praktijkondersteuner somatiek (POH-S) en bij de assistente voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Online afspraak assistente:

  • Van een uitstrijkje
  • Een wondcontrole
  • De oren uitspuiten
  • Het maken van een hartfilmpje (ECG)
  • Bloeddruk meting
  • Een injectie krijgen
  • Het aanstippen van wratten

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Privacy

Uw privacy is in onze apotheek gewaarborgd. Alle apotheekmedewerkers hebben een beroepsgeheim. Uw dossier is alleen in te zien door u, de medewerkers van de apotheek en uw huisartsenpraktijk. Wanneer u met een spoedrecept bij de dienstdoende apotheek komt, kan deze apotheek uw dossier raadplegen. Dit is nodig om een goede medicatiebewaking uit te voeren. Bij de inrichting van de apotheek hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met uw privacy. Wij hebben een informatieruimte waar u ons apart kunt spreken.