Medicatiebewaking

De computer van onze apotheek is gekoppeld aan (alle) apotheken en een groot aantal huisrtsen in de nabije omgeving. Dat betekent dat wij gebruik kunnen maken van de/uw gegevens die bij andere apotheek zijn opgeslagen. Op deze wijze kunnen we zorgvuldige medicatiebewaking uitvoeren.

Voor alle duidelijkheid benadrukken wij dat uw privacy in onze apotheek is gewaarborgd. Alle apotheekmedewerkers hebben een beroepsgeheim.